Innlegg fra kunde

Viken Sag Hafjell samarbeider med Maihaugen i Lillehammer.

Et eksempel er 1920-huset, som hører til friluftsmuseet på Maihaugen, hvor vi har kopiert en av de gamle taklistene.
En vakker taklist og dørlist som gir en nydelig omramming til rommet.
Listen i huset var skadet derfor ble det kopi fra Viken Sag Hafjell.

Taklist til Maihaugens 1920 list
Viken Sag Hafjell samarbeider med Maihaugen i Lillehammer.
Et eksempel er 1920-huset, som hører til friluftsmuseet på Maihaugen, hvor vi har kopiert en av de gamle listene.
En vakker list som gir en nydelig omramming til rommet.
Listen i huset var skadet derfor ble det kopi av Viken Sag Hafjell.