Vindusomramminger til eldre gård i Gausdal kommune.